Izmijenjene Upute za pisanje završnih i diplomskih radova

objavio 15. svi 2016. 03:57 Miroslav Joler
Molimo studente (i mentore) obratiti pozornost da su u veljači 2016. godine Upute za pisanje završnih/diplomskih radova doživjele izmjene i dopune i da je od idućih rokova predaje radova potrebno primijeniti nove Upute.
Dio izmjena uključuje pisanje Sažetka na hrvatskom i engleskom, kao i definiranje ključnih riječi...
Za više detalja, pročitajte nove Upute.
Comments