Nova verzija LaTeX predloška za pisanje diplomskih radova

U srpnju 2016., pripremljena je nova - unaprijeđena verzija LaTeX predloška za pisanje završnih/diplomskih radova. Može ju se povući preko poveznice na stranici Uputa.
Comments