Prilagodba impedancije L-mrežom


Prilagodba impedancije jednim stubom


Kalkulator parametara prijenosnih linija


Val na granici dvaju medijaOsciloskop ONLINE

Priključi se na GW Instek GDS-2202E

Preduvjeti:
1. na računalu s kojega se daljinski spaja na instrument mora biti instaliran LabVIEW Runtime Engine
2. uspješno spajanje samo pomoću Internet Explorera 
3. da je osciloskop trenutačno uključen

Spektralni analizator ONLINE

Priključi se na HP 8594E

Preduvjeti:
1. na računalu s kojega se daljinski spaja na instrument mora biti instaliran LabVIEW Runtime Engine 
2. uspješno spajanje samo pomoću Internet Explorera 
3. da je analizator trenutačno uključen

Digitalne modulacije i CDMA


Digitalne modulacije: ASK, FSK, PSK


Propagacijski modeli