LaTeX predložak

LaTeX je legalno besplatni programski paket koji omogućava ljepše i sigurnije uređivanje stručnih tekstova većega opsega, nego što je to izvedivo u nekom od popularnih editora teksta. Za naše potrebe, ovdje je pripremljen predložak koji prati upute RiTeha za strukturom završnog/diplomskog rada, a izlazni format je pdf. Uz upute koje je autor predloška priložio, a nakon nešto upoznavanja s duhom LaTeXa, možete više vremena provesti baveći se vašim sadržajem, a manje brinuti o formatiranju rada jer to će za vas odraditi LaTeX.